ALTERNATE -

warunki użytkowania naszej strony

Wersja do druku

1.
ALTERNATE nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, pełność czy jakość podanych informacji. Wszelkiego rodzaju roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe przez użytkowanie lub nieużytkowanie podanych informacji lub przez fałszywe informacje są wykluczone, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania lub umyślnego wprowadzenia w błąd.
2.
Wszystkie oferty rozumieją się jako propozycje zawarcia umowy. ALTERNATE zastrzega sobie prawo do całkowitych lub częściowych zmian, dopełnień i czasowych lub ostatecznych usunięć informacji lub ofert nawet bez zapowiedzi.
3.
Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe podlegają bez ograniczeń prawu własności ich właścicieli. Przez samo podanie nazwy nie dopuszcza się domniemania, że znaki te nie są chronione przez prawo własności przemysłowej.
4.
Wszelkie prawa do elementów graficznych, tekstowych, dźwiękowych, video oraz innych elektronicznych i konwencjonalnych publikacji autorstwa ALTERNATE pozostają własnością firmy ALTERNATE. Rozpowszechnianie lub używanie tychże utworów bez zezwolenia jest niedopuszczalne.
5.
Jeśli ALTERNATE udostępni użytkownikowi możliwość rozpowszechnienia za pośrednictwem wpisów do słownika, opinii o produktach, komentarzy lub innych funkcji własnych tekstów na stronie internetowej www.alternate.pl, podlegają one następującym ograniczeniom:
  • Stanowczo zabronione jest rozpowszechnianie tekstów o treściach niemoralnych, pornograficznych, deprawujących młodzież, gloryfikujących przemoc. Dotyczy to również tekstów popierających przemoc lub dyskriminację rasową, obraźliwych lub donosicielskich.
  • Opinie o produktach i znaczniki nie służą komunikacji pomiędzy użytkownikami i nie są przeznaczone do oceny naszych działań. Dotyczy to również krytyki nie odnoszącej się do samego produktu i innych bezprzedmiotowych wypowiedzi. Opinie powinny być jak najdokładniej uzasadnione i zrozumiałe dla innych użytkowników. Uwagi typu "Trzymaj się z daleka" nie służą wyjaśnieniu sprawy i nie są wystarczające, aby inni Klienci mogli wyrobić sobie opinię o produkcie.
  • Prosimy nie dokonywać wpisów i zmian w słowniczku, które nie odpowiadają prawdzie.

ALTERNATE nie udziela stałego upoważnienia do rozpowszechniania własnych tekstów i zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków. W wypadku umyślnego naruszenia reguł zastrzegamy sobie poczynienie kroków prawnych.

Przez publikację tekstów użytkownik zrzeka się swoich praw autorskich i przenosi je w sposób nieograniczony, nieodwołalny i bezterminowy na rzecz firmy ALTERNATE.

W razie znalezienia tekstów nie spełniających warunków wymienionych powyżej, prosimy zwrócić na to naszą uwagę. Sprawdzimy je natychmiast i usuniemy z naszej witryny. Stosowne funkcje są do dyspozycji w odpowiednich rubrykach, np. w załącznikach lub w słowniczku.
6.
Niniejsze przepisy dotyczą całkowitej oferty internetowej ALTERNATE. Jeśli część lub całość użytych tutaj sformułowań nie odpowiada obowiązującemu stanowi prawnemu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
Wszystkie ceny łącznie z podatkiem VAT, + koszty dostawy i opłaty za zaliczenie pocztowe.
3
opłaty według cennika operatora
4
Nasze ceny dawne
Ostatnio oglądane: (0)
https://click.alternate.de